Velkommen til EL Messene

Store fagmesser for elektroinstallatører, tavlebyggere, automasjon, elektrofaglinjer og andre relaterte innenfor elektromarkedet.

Her samles alle de store elektrogrossistene og deres leverandører, noe som gir et bredt faglig innhold og gode forutsetninger for relasjonsbygging på tvers av roller og plass i verdikjeden. Målet med arrangementene er å løfte kunnskapen om fremtidsrettede produkter og gjøre bransjen mer innovativ ovenfor sluttkunden.

Se inspirasjonsfilmer fra noen av våre utstillere her

Ønsker du å delta som utstiller?

Samarbeidspartnere